Класация Скални църкви и манастири

Скалната църква при село Михалич

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Тази църква е едно от непредполагаемите бижута на Сакар планина и цяла България, тъй като цялата е изсечена ръчно във варовикови скали. Тя се намира в покрайнините на пограничното село Михалич. Впечатляващи са както размерите ѝ, така и архитектурното ѝ разположение. Тя се отличава от всички останали църкви у нас по своята сложна триконхална форма. Строителите са издълбали в средата ѝ централен купол с диаметър 5,5 м. и височина 6 м. Тук от двете страни на източната конха има капители на колони. Тази илюзия е постигната от факта, че ъгълът е изрязан от източната и странични конхи. В ъгъла между източната и лявата конха е издълбан кръст с разширени навътре рамене. Смята се, че църквата е строена през X век. Триконхалната форма, която е известна в България е застъпена само в градените храмове, познати още от античността и ранновизантийската епоха.