Правила и условия

Условия за участие:

За участие във Фотонадпреварата „Виж България“ регистрацията в сайта www.1333.bg e задължителна. Организаторите приемат, че с качването на снимката участниците приемат настоящите условия. Участниците описват къде е направена снимката напр. гр. Копривщица, Калъчев мост. При желание може да се добави и кратка история или допълнителна информация за обекта на снимката. Един участник има право да участва с различни свои снимки за наградите многократно. С изпращането на снимката за участие Организаторите приемат, че регистрираният участник е автор на снимката. При оспорване на авторството от трети лица, Организаторите си запазват правото да отстранят оспорваните снимки от фотонадпреварата и не носят отговорност за нарушени авторски права. Организаторите си запазват правото да елиминират участници от  фотонадпреварата „Виж България“ при идентифициране на опит за измама или в случай, че снимките не отговарят на надслова на играта. За да е валидно участието, снимките трябва  да са от и за България и да са с добро качество (минимум 1024 px , максимум до 3000 px по хоризонталата).

Награди:

Всяка седмица участник ще печели седмична награда за „Снимката на седмицата“. Седмични награди: за „Снимката на седмицата" се надпреварвават всички снимки, изпратени до края на съответната седмица, като те ще имат равен шанс. Седмичните награди са различни: туристическа раница от туристическия портал SEE.BG, туристическо соларно радио, туристическа литература, туристически пътеводители и карти и др. - снимки на наградите може да видите ТУК .

Всеки месец един участник ще печели месечната награда за „Снимката на месеца“. Месечна награда – за „Снимката на месеца” се надпреварват всички снимки, изпратени до 24.00ч. на последния ден от месеца, а наградата е уикенд за двама в български хотел.

В края на годината един участник ще спечели голямата награда „Снимката на годината“. Голямата награда– за „СНИМКАТА НА ГОДИНАТА”  се борят всички снимки, изпратени до 24.00ч. на последния ден от Фотонадпреварата „Виж България“, а наградата е седмична почивка за двама в България.

Една и съща снимка не може да спечели повече от една награда. Печелившият за предходната седмица ще се обявява всеки петък. Печелившият за предходния месец ще се обявява до седмо число на следващия месец. Награденият за „Снимката на годината“ ще бъде обявен в срок от 14 дни след края на годината. Всички наградени снимки от Фотонадпреварата „Виж България“ ще се качват в специализирана отделна галерия от снимки от Организатора във Facebook страницата и уебсайта see.bg. Участниците ще могат да проверяват дали са спечелили награда в уебсайта www.1333.bg, на уебсайта на Телевизия ТУРИЗЪМ – SEE.BG  и на стената във Facebook в официален пост.

В срок до пет работни дни след датата, на която се определят спечелилите награди, печелившите участници трябва да изпратят съобщение на имейл  tvt@see.bg или да се свържат с екипа на Телевизия ТУРИЗЪМ на телефон: 0 88 8687476  ( 0 TV TOURISM ), за потвърждаване на техните данни.  Участниците дават съгласието си при получаването на наградата то да бъде заснемано или записвано, а също така този запис да бъде ползван от Организатора с рекламна цел, без да се дължи възнаграждение за това. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с фотонадпреварата „Виж България“.

Участниците, които са спечелили награда, ще я получат до 15 работни дни след като са се свързали с Организатора.

При получаването на наградата, печелившият трябва да докаже, че e пълнолетен с валиден документ за самоличност. Организаторът не връчва награди на непълнолетни или на трети лица. Изключение ще се прави за придужители на инвалиди, родители, получаващи награди за  децата си, носители на държавни ордени и награди и други документално изяснени ситуации на невъзможност за присъствие.

Участникът не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана на трети лица или за нея да се получават пари или други облаги.

Защита на личните данни:

Личните данни на участниците във Фотонадпреварата „Виж България“ ще бъдат използвани от Организатора и всички, обслужващи Фотонадпреварата „Виж България“ фирми, само и единствено за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът е регистриран съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Допълнителни условия:

Организаторът си запазва правото да отстрани от Фотонадпреварата „Виж България“ по всяко време участник, който не спазва правилата за участие или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора, или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

Организаторът на Фотонадпреварата „Виж България“ не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

Организаторът на Фотонадпреварата „Виж България“ няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока за получаване на наградите.

Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие във Фотонадпреварата „Виж България“ лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора само за целите на Фотонадпреварата „Виж България“.

Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Новите Правила и изменения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адреса www.1333.bg.

Настоящите Правила са в сила от 1.7.2014г.