Класация Музеи, галерии

Старото школо, Трявна

За да видите изображението в максимален размер кликнете върху снимката.

Строено е в периода 1836 г. - 1839 г. на място, подарено от църквата “Архангел Михаил” и със средства, дарени от тревненския търговец Никола Стоянов – Бояджийкин. В него се е помещавало Второто светско училище в България след Априловската гимназия. В него близо осем години с известни прекъсвания е учителствал големият български поет, писател, публицист, обществен и политически деец Петко Славейков. Тревненецът Петър Сапунов, книжовен деец, съставил, превел и издал няколко книги, отвел няколко деца от Трявна в Букурещ, за да ги подготви за учители в тревненското школо.