ПРИКЛЮЧВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕСТАВРИРАНЕТО НА ТРАКИЙСКИТЕ МОГИЛНИ ГРОБНИЦИ „ХЕЛВЕЦИЯ“ И „ГРИФОНИ“

 


Със съхранено културно наследство в Долината на тракийските царе Община Казанлък приключва изпълнението на проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“. Могилните гробници „Хелвеция“ и „Грифони“ са разкрити от Георги Китов през далечната 1996 година. Заради неблагоприятни климатични условия и липса на реставрационна и консервационна дейност през последните двадесет години състоянието на уникалните гробници се влошаваше. Благодарение на дейностите по проект “Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“, е опазено и социализирано част от богатото културно наследство в Долината на тракийските царе. Проектът допринася за реставриране и запазване за бъдещите поколения на два уникални паметника на тракийската култура с национално значение и дава възможност те да бъдат достъпни за посещения от граждани и туристи. Строително-монтажните дейности са в заключителен етап. Изградена е нова приемна сграда, която да служи за информационен център за обслужване на посетителите на тракийските могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец“. Районът около приемната сграда и гробниците е облагороден. Ще бъде разкрита зона за рекреация и малък паркинг. Временните защитни постройки се заменят с постоянни защитни покрития и хидроизолация над гробниците.

Монтирани са даталогери, изградана е електрическа инсталация и осветление, климатизиране на пространството в и около гробница „Хелвеция“. Изградени са остъклени метални платформи, извършени са консервационно-реставрационните работи и други. Реализацията на проекта съхрани автентичния вид на обектите и същевременно осигури социализацията им по съвременен и привлекателен за туристите вид. Предстои в рамките на месец април гробниците да бъдат отворени за посещения с образователна, научноизследователска и чисто любителска цел от различни социални групи. Проектът „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“. Бенефициент е Община Казанлък с партньор по проекта - Исторически музей „Искра“, гр. Казанлък. Общата стойност на проекта е 1 419 614,43 евро или 2 776 524,49 лв. с ДДС, представляващи 100 % безвъзмез- дна финансова помощ по Договор за БФП № 24-10М1-18/22.04.2015 г. Проектът ще се изпълнява в периода до 30.04.2017 г.